• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (พนักงานบริการ) เปิดอ่าน