ประกาศ โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
เปิดรับสมัคร พนักงานบริการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่ คีย์ข้อมูล งานคัดกรองโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง บุหรี่ สุรา งานคัดกรองโควิด งานคลินิกสีขาว งานส่งเอกสาร ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
1. เพศชาย อายุไปเกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก *โปรดแต่งกายสุภาพ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-509-123 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ในวันและเวลาราชการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ณ บอร์ดประสัมพันธ์ บันใดทางขึ้นชั้น 2
- สอบข้อเขียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป...