พิมพ์
หมวด: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 211

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดอ่าน